Croeso

Mae Safle Morol Ewropeaidd (SME) Bae ac Aberoedd Caerfyrddin yn rhan o rwydwaith o ardaloedd ledled Ewrop – sef y gyfres Natura 2000 – a ddynodwyd o dan Gyfarwyddebau Cynefinoedd ac Adar yr Undeb Ewropeaidd, er mwyn diogelu cynefinoedd a rhywogaethau pwysig sydd o dan fygythiad ar raddfa Ewropeaidd.

Mae SME Bae ac Aberoedd Caerfyrddin yn cwmpasu tri o safleoedd Natura 2000 morol – Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Caerfyrddin, Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) Bae Caerfyrddin, ac AGA Cilfach Tywyn.

Nod y wefan hon yw darparu digon o wybodaeth i’ch gwneud yn gyfarwydd â:

  • Safle Morol Ewropeaidd Bae ac Aberoedd Caerfyrddin a’i fywyd gwyllt
  • cefndir cyfreithiol y dynodiadau cadwraeth
  • pwy sy’n gyfrifol am ddiogelu’r bywyd gwyllt a’r cynefinoedd
  • sut y cynllunnir i reoli’r safle er mwyn cyflenwi’r diogelwch hwnnw
  • sut y gellwch chi gyfrannu at ddatblygu cynllun rheoli’r SME.

Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei ychwanegu at y safle gan ei fod yn dod ar gael, neu mewn ymateb i geisiadau, felly os gwelwch yn dda dychwelyd eto os wybodaeth yr ydych ei angen ar y eto cynnwys.

……………………………………………………………………………………

Newyddion diweddaraf

Difrod storm i fywyd gwyllt

Last modified on 2014-03-04 12:57:28 GMT. 0 comments. Top.


Mae stormydd Ionawr a Chwefror wedi lladd llawer o adar môr a golchi llawer o anifeiliaid morol allan o’r cynefinoedd tywodlyd lle maent yn byw ac ar draethau o amgylch SW Prydain. Cocos pigog, cregyn bylchog cyllyll môr, cregyn dyfrgwn, quahogs môr a ciwcymbrau môr eisoes wedi cael eu cofnodi adael ar draethau yn ogystal â llursod, gwylogod a phalod. Os ydych wedi gweld unrhyw fywyd gwyllt morol sownd màs ar draethau Bae Caerfyrddin a’i aberoedd yn ystod ac ers y stormydd, os gwelwch yn dda peidiwch â gadael i ni wybod drwy’r dudalen cysylltiadau. Hefyd yn rhoi gwybod i ni os oes gennych luniau yr hoffech eu rhannu

Diolch yn fawr.

……………………………………………………………………………………

>

Lafant-y-môr blodau llac, Limonium humile, Morfa Llanrhidian, moryd afon Llwchwr (c) Blaise Bullimore >>>>>>

Ewch i wefan Saesneg
Oriel lluniau