Archive for August 2011

Ymgynghori ynghylch y Cynllun Rheoli

[Translate]

Gellir rhoi sylwadau ar Gynllun Rheoli Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a’i Aberoedd hyd 31 Hydref 2011.      Gwahoddir a chroesewir ymatebion gan y cyhoedd, rhanddalwyr, cymunedau lleol ac awdurdodau rheoleiddio a rheoli.

Gellir llwytho copi o ddogfen y Cynllun a’r ychwanegiadau technegol yma.

Tair Afon Cocos Cau Pysgodfa

[Translate]

Yn sgil datblygiadau diweddar mae’r stoc wedi gostwng i lefel sy’n is nag a ganiateir ar hyn o bryd mewn Pysgodfa.  O ganlyniad, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Rhybudd Cyhoeddus sy’n cadw y bysgodfa ar gau tan fis Medi 5, 2011. Bydd staff Gwyddoniaeth Pysgodfeydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro niferoedd cocos. A hynny er mwyn ystyried a allai cynnydd yn eu niferoedd ei gwneud yn bosibl ailagor nes ymlaen yn 2011.

Mwy yma

Ewch i wefan Saesneg
Oriel lluniau