Y buddion a ddaw o’r SME

Bydd rheolaeth integredig a chynhwysol ardal mor fawr â SME Bae ac Aberoedd Caerfyrddin yn cymryd llawer o amser ac ymdrech.  Fodd bynnag, gall y buddion amgylcheddol a chymdeithasol a ddaw o hynny fod yn aruthrol – ac o integreiddio rheolaeth o’r fath yn llwyddiannus â gweithgareddau a datblygiadau economaidd, gellir gyfrannu at sicrhau eu cynaliadwyedd amgylcheddol a hwyrach ychwanegu at eu gwerth.

Mae’r buddion posibl yn niferus ac amrywiol:

 • amgylchedd o ansawdd uchel, sy’n werthfawr yn gymdeithasol ac economaidd
 • cyrraedd targedau Llywodraeth Cynulliad Cymru yng Nghynllun Datblygu Cynaliadwy Cymru, Strategaeth Amgylcheddol Cymru, Cymru: Gwlad Well, a …
 • cyrraedd targedau ar gyfer cynaliadwyedd, iechyd, mynediad y cyhoedd, hamddena, rheoli’r traeth(cynnal yr amddiffynfeydd arfordirol naturiol)
 • datblygu pysgodfeydd cynaliadwy
 • amgylchedd sy’n denu ac yn annog rhyddhau cyllid strwythurol Ewropeaidd
 • cynllunio a chyflenwi Rheolaeth Integredig ar Barthau Arfordirol (RhIBA)
 • cyfleoedd addysgol ar gyfer y targedau datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth
 • cynhyrchu gwybodaeth ar gyfer rheoli cynaliadwy
 • cynnal a gwella bioamrywiaeth forol
 • cydnabod arwyddocâd Ewropeaidd Bae ac Aberoedd Caerfyrddin
 • gwella’r ymwybyddiaeth leol o’r amgylchedd morol yn y bae a’r aberoedd
 • cyrraedd targedau Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU

ac yn olaf, ond nid yn lleiaf o bell ffordd:

 • gwella’r ymwybyddiaeth leol o’r amgylchedd morol yn y bae a’r aberoedd

>

Whiteford Beach, Gower  (c) Blaise Bullimore >>>>>>>>>

Ewch i wefan Saesneg
Oriel lluniau