Difrod storm i fywyd gwyllt


Mae stormydd Ionawr a Chwefror wedi lladd llawer o adar môr a golchi llawer o anifeiliaid morol allan o’r cynefinoedd tywodlyd lle maent yn byw ac ar draethau o amgylch SW Prydain. Cocos pigog, cregyn bylchog cyllyll môr, cregyn dyfrgwn, quahogs môr a ciwcymbrau môr eisoes wedi cael eu cofnodi adael ar draethau yn ogystal â llursod, gwylogod a phalod. Os ydych wedi gweld unrhyw fywyd gwyllt morol sownd màs ar draethau Bae Caerfyrddin a’i aberoedd yn ystod ac ers y stormydd, os gwelwch yn dda peidiwch â gadael i ni wybod drwy’r dudalen cysylltiadau. Hefyd yn rhoi gwybod i ni os oes gennych luniau yr hoffech eu rhannu

Diolch yn fawr.

Comments are closed.