Archive for April 2013

Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru diddymu a gwaith a gymryd drosodd gan gorff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru

[Translate]

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, y corff newydd a fydd yn rheoli, cynnal a gwella amgylchedd naturiol Cymru, disodli Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru a bydd yn llwyr gyfrifol am reoli adnoddau naturiol Cymru o 1 Ebrill 2013 ymlaen.   Gweler yma ac yma.
Ewch i wefan Saesneg
Oriel lluniau