Cofnodion y Grŵp Awdurdodau Perthnasol

Cofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd er Rhagfyr 2005 yn unig sydd ar gael i’w lawrlwytho ar hyn o bryd.  Ychwanegir cofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd cyn y dyddiad hwnnw yn nes ymlaen, os yw’r adborth i’r wefan yn dangos bod galw.

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod pob gwybodaeth ynglÅ·n â phersonél, materion ariannol cyfrinachol a materion masnachol-gyfrinachol wedi ei dileu o’r trawsgrifiadau.

Ar gael yn Saesneg yn unig.

2013>>>>5 Chwefror

2012>>>>23 Chwefror>>>16 Mai>>>16 Tachwedd

2011 >>>> 17 Chwefror >>> 13 Ebrill>>>8 Gorffennaf>>>22 Medi>>>12 Rhagfyr

2010 >>>> 12 Mawrth>>> 25 Mehefin >>> 29 Medi >>> 15_Rhagfyr

2009 >>>> 26_Mawrth >>> 15_Mai >>>21_Gorffennaf >>> 30_Medi >>> 9_Rhagfyr

2008 >>>> 26_Chwefror >>> 29_Ebrill >>> 9_Gorffennaf >>> 19_Medi >>> 3_Rhagfyr

2007 >>>> 23_Ionawr >>>26_Ebrill >>> 19_Gorffennaf >>> 19_Medi >>> 20_Tachwedd

2006 >>>> 2_Mawrth >>> 11_Mai >>> 12_Mehefin >>> 10_Awst >>> 4_Hydref >>> 16_Tachwedd

2005 >>>> 7_Rhagfyr