Archive for March 2011

Canllawiau ar gyfer dewis Safle Gwarchodedig Iawn Parthau Cadwraeth Morol a gyhoeddwyd

[Translate]

Rhoddodd Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 bwerau inni warchod a rheoli amgylchedd morol Cymru yn well. Mae’r pwerau hyn yn cynnwys creu Parthau Cadwraeth Morol – math newydd o ardal forol a warchodir. Mae’r canllawiau hyn yn amlinellu sut rydym yn bwriadu adnabod parthau cadwraeth morol lefel gwarchodaeth uchel yn nyfroedd Cymru.

Mae’r ddogfen ganllaw hon ar gael yma.

Ewch i wefan Saesneg
Oriel lluniau