Ymgynghori ynghylch y Cynllun Rheoli

Gellir rhoi sylwadau ar Gynllun Rheoli Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a’i Aberoedd hyd 31 Hydref 2011.      Gwahoddir a chroesewir ymatebion gan y cyhoedd, rhanddalwyr, cymunedau lleol ac awdurdodau rheoleiddio a rheoli.

Gellir llwytho copi o ddogfen y Cynllun a’r ychwanegiadau technegol yma.

Comments are closed.

Ewch i wefan Saesneg
Oriel lluniau