Adroddiad newydd ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yng Nghymru

Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd ar gyflwr presennol o wybodaeth am Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yng Nghymru ym mis Medi 2010 ar gael yma.

At ei gilydd, ar y tir ac yn y moroedd 27% o gynefinoedd a rhywogaethau dynodedig o fewn Ardal Gadwraeth Arbennig yn cael eu hystyried i fod mewn cyflwr ffafriol, gyda 11% mewn proses o adennill. Ond mae hynny’n gadael bron i ddwy ran o dair beidio gwneud yn dda. O fewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol, dim ond 20% o morfeydd heli, 40% o’r tywod rhynglanwol a muflats a hanner y aberoedd a baeau mewn cyflwr ffafriol. Mae llawer o waith mae angen gwneud mwy clir i wella ar y sefyllfa hon.

Comments are closed.